RGB color codes

Dream of running a solo Internet business? check out SOLO LAB

A table summarizing the RGB color codes, which are useful but are hard to remember. Find out what color corresponds to a code, and vice versa.

Quickly find a RGB color code combination.


Color Name #RRGGBB (Hex Code) R,G,B (Decimal code)
  maroon #800000 (128,0,0)
  darkred #8B0000 (139,0,0)
  brown #A52A2A (165,42,42)
  firebrick #B22222 (178,34,34)
  crimson #DC143C (220,20,60)
  red #FF0000 (255,0,0)
  tomato #FF6347 (255,99,71)
  coral #FF7F50 (255,127,80)
  indianred #CD5C5C (205,92,92)
  lightcoral #F08080 (240,128,128)
  darksalmon #E9967A (233,150,122)
  salmon #FA8072 (250,128,114)
  lightsalmon #FFA07A (255,160,122)
  orangered #FF4500 (255,69,0)
  darkorange #FF8C00 (255,140,0)
  orange #FFA500 (255,165,0)
  gold #FFD700 (255,215,0)
  darkgoldenrod #B8860B (184,134,11)
  goldenrod #DAA520 (218,165,32)
  palegoldenrod #EEE8AA (238,232,170)
  darkkhaki #BDB76B (189,183,107)
  khaki #F0E68C (240,230,140)
  olive #808000 (128,128,0)
  yellow #FFFF00 (255,255,0)
  yellowgreen #9ACD32 (154,205,50)
  darkolivegreen #556B2F (85,107,47)
  olivedrab #6B8E23 (107,142,35)
  lawngreen #7CFC00 (124,252,0)
  chartreuse #7FFF00 (127,255,0)
  greenyellow #ADFF2F (173,255,47)
  darkgreen #006400 (0,100,0)
  green #008000 (0,128,0)
  forestgreen #228B22 (34,139,34)
  lime #00FF00 (0,255,0)
  limegreen #32CD32 (50,205,50)
  lightgreen #90EE90 (144,238,144)
  palegreen #98FB98 (152,251,152)
  darkseagreen #8FBC8F (143,188,143)
  mediumspringgreen #00FA9A (0,250,154)
  springgreen #00FF7F (0,255,127)
  seagreen #2E8B57 (46,139,87)
  mediumaquamarine #66CDAA (102,205,170)
  mediumseagreen #3CB371 (60,179,113)
  lightseagreen #20B2AA (32,178,170)
  darkslate gray #2F4F4F (47,79,79)
  teal #008080 (0,128,128)
  darkcyan #008B8B (0,139,139)
  aqua #00FFFF (0,255,255)
  cyan #00FFFF (0,255,255)
  lightcyan #E0FFFF (224,255,255)
  darkturquoise #00CED1 (0,206,209)
  turquoise #40E0D0 (64,224,208)
  mediumturquoise #48D1CC (72,209,204)
  paleturquoise #AFEEEE (175,238,238)
  aquamarine #7FFFD4 (127,255,212)
  powderblue #B0E0E6 (176,224,230)
  cadetblue #5F9EA0 (95,158,160)
  steelblue #4682B4 (70,130,180)
  cornflowerblue #6495ED (100,149,237)
  deepskyblue #00BFFF (0,191,255)
  dodgerblue #1E90FF (30,144,255)
  lightblue #ADD8E6 (173,216,230)
  skyblue #87CEEB (135,206,235)
  lightskyblue #87CEFA (135,206,250)
  midnightblue #191970 (25,25,112)
  navy #000080 (0,0,128)
  darkblue #00008B (0,0,139)
  mediumblue #0000CD (0,0,205)
  blue #0000FF (0,0,255)
  royalblue #4169E1 (65,105,225)
  blueviolet #8A2BE2 (138,43,226)
  indigo #4B0082 (75,0,130)
  darkslateblue #483D8B (72,61,139)
  slateblue #6A5ACD (106,90,205)
  mediumslateblue #7B68EE (123,104,238)
  mediumpurple #9370DB (147,112,219)
  darkmagenta #8B008B (139,0,139)
  darkviolet #9400D3 (148,0,211)
  darkorchid #9932CC (153,50,204)
  mediumorchid #BA55D3 (186,85,211)
  purple #800080 (128,0,128)
  thistle #D8BFD8 (216,191,216)
  plum #DDA0DD (221,160,221)
  violet #EE82EE (238,130,238)
  magenta / fuchsia #FF00FF (255,0,255)
  orchid #DA70D6 (218,112,214)
  mediumvioletred #C71585 (199,21,133)
  palevioletred #DB7093 (219,112,147)
  deeppink #FF1493 (255,20,147)
  hotpink #FF69B4 (255,105,180)
  lightpink #FFB6C1 (255,182,193)
  pink #FFC0CB (255,192,203)
  antiquewhite #FAEBD7 (250,235,215)
  beige #F5F5DC (245,245,220)
  bisque #FFE4C4 (255,228,196)
  blanchedalmond #FFEBCD (255,235,205)
  wheat #F5DEB3 (245,222,179)
  cornsilk #FFF8DC (255,248,220)
  lemonchiffon #FFFACD (255,250,205)
  lightgoldenrodyellow #FAFAD2 (250,250,210)
  lightyellow #FFFFE0 (255,255,224)
  saddlebrown #8B4513 (139,69,19)
  sienna #A0522D (160,82,45)
  chocolate #D2691E (210,105,30)
  peru #CD853F (205,133,63)
  sandybrown #F4A460 (244,164,96)
  burlywood #DEB887 (222,184,135)
  tan #D2B48C (210,180,140)
  rosybrown #BC8F8F (188,143,143)
  moccasin #FFE4B5 (255,228,181)
  navajowhite #FFDEAD (255,222,173)
  peachpuff #FFDAB9 (255,218,185)
  mistyrose #FFE4E1 (255,228,225)
  lavenderblush #FFF0F5 (255,240,245)
  linen #FAF0E6 (250,240,230)
  oldlace #FDF5E6 (253,245,230)
  papayawhip #FFEFD5 (255,239,213)
  seashell #FFF5EE (255,245,238)
  mintcream #F5FFFA (245,255,250)
  slategray #708090 (112,128,144)
  lightslategray #778899 (119,136,153)
  lightsteelblue #B0C4DE (176,196,222)
  lavender #E6E6FA (230,230,250)
  floralwhite #FFFAF0 (255,250,240)
  aliceblue #F0F8FF (240,248,255)
  ghostwhite #F8F8FF (248,248,255)
  honeydew #F0FFF0 (240,255,240)
  ivory #FFFFF0 (255,255,240)
  azure #F0FFFF (240,255,255)
  snow #FFFAFA (255,250,250)
  black #000000 (0,0,0)
  dimgray / dimgrey #696969 (105,105,105)
  gray / grey #808080 (128,128,128)
  darkgray / darkgrey #A9A9A9 (169,169,169)
  silver #C0C0C0 (192,192,192)
  lightgray / lightgrey #D3D3D3 (211,211,211)
  gainsboro #DCDCDC (220,220,220)
  whitesmoke #F5F5F5 (245,245,245)
  white #FFFFFF (255,255,255)